Sticky KeysKlissete taster kan referere til noe av det følgende:

klebrig nøkler

1. Sticky Keys er en tilgjengelighetsfunksjon for Microsoft Windows som fører til at modifikasjonstaster forblir aktive, selv etter at de ble trykket og sluppet, noe som gjør det lettere å bruke hurtigtaster. Sticky Keys-funksjonen hjelper til med å avlaste noe stress på fingrene ved ikke å måtte trykke og holde nede tastene for å bruke hurtigtaster. Du trenger bare å trykke og slippe en endringstast, som Ctrl , Alt , eller Skifte , og trykk deretter på neste tast for hurtigtasten.

hvordan laste ned videoer på vimeo

For eksempel i stedet for å måtte trykke Ctrl + Alt + Del samtidig kan du trykke hver av tastene individuelt for å utføre den samme funksjonen.

Hvordan aktivere eller deaktivere Sticky Keys?

Sticky Keys-funksjonen er aktivert eller deaktivert (slått på og av) gjennom Tilgjengelighetsalternativer eller Senter for enkel tilgang i Windows Kontrollpanel . Du kan også trykke Skifte fem ganger for å åpne alternativet.

hvordan du fjerner autofyll -nettsted i chrome

to. Klissete taster refererer også til en eller flere taster på tastaturet som henger fast på grunn av et stoff som søles på tastaturet. Se vår datamaskinrengjøring side for å få hjelp til å rengjøre et tastatur og andre datamaskinkomponenter.