Bratte Matematikk

N

Datamaskinordboksdefinisjon for hva N betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Innfødt oppløsning

Definisjon av datamaskinordbok for hva innebygd oppløsning betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Navigasjonsrute

Datordiskorddefinisjon for hva navigasjonsrute betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

NBSP

Datamaskinordboksdefinisjon av hva NBSP (ikke-mellomrom) betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Rede

Datordiskorddefinisjon av hva nesting betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Netbook

Databorddefinisjon av hva netbook betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Netflix-fest

Datordiskorddefinisjon for hva Netflix Party betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Nettmaske

Computer ordbok definisjon for hva nettmaske betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Nettverk

Datordiskordefinisjon for hva nettverk betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Ny linje

Datordbokdefinisjon for hva newline betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Nettverksstasjon

Datordiskorddefinisjon for hva en nettverksstasjon betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Nextel

Datamaskinordboksdefinisjon for hva Nextel betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Knaske

Datordbokordboksdefinisjon for hva nibble betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

NickServ

Datordiskordbokdefinisjon for hva NickServ betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

TRÅD

Datordiskorddefinisjon for hva NIC (Network Interface Card) betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Nintendo DS

Datordbokdefinisjon for hva Nintendo DS betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Node

Databorddefinisjon av hva node betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Bråk

Datamaskinordboksdefinisjon av hva støy betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Ikke-kjørbar uttalelse

Datordbokdefinisjon av hva ikke-kjørbar uttalelse betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Nook

Datordiskorddefinisjon for hva Nook betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.