Microsoft PowerPoint hurtigtasterPowerPoint-logo

Nedenfor er en liste over de mest brukte hurtigtaster i Microsoft PowerPoint . Se datamaskinsnarveier side hvis du leter etter en liste over hurtigtaster som brukes i andre programmer. Vær oppmerksom på at noen av disse snarveiene kanskje ikke fungerer i alle versjoner av Microsoft PowerPoint.

MerkHvis enheten du bruker ikke har funksjonstaster (F1-F12) på tastaturet, som en Chromebook, vil visse snarveier være utilgjengelige for deg.

Merk

Noen av Microsoft PowerPoint-hurtigtastene nedenfor fungerer kanskje ikke i PowerPoint 365.

Snarvei Beskrivelse
ER Slett alt i lysbildefremvisningsvisningen pennverktøy og markeringsverktøymerker.
Esc I lysbildefremvisningen avslutter du lysbildefremvisningen og går tilbake til den tidligere aktive visningen.
+ Enter Mens du er i lysbildefremvisning, kan du hoppe til angitt lysbildenummer. For eksempel, hvis lysbildefremvisningen er på lysbilde 8 og du vil hoppe til lysbildet 10, trykker du på nummer 1-tasten, deretter på talltasten 0 og deretter på Enter-tasten.
Ctrl + A. 1.) I normalvisningen velger du alt innholdet på lysbildet.
2.) I lysbildesorteringsvisningen velger du alle lysbildene.
3.) I lysbildefremvisningen endrer du pennverktøyet til normal markør.
Ctrl + B Dristig uthevet tekst.
Ctrl + C Kopiere valgt tekst.
Ctrl + D Sett inn et duplikat av det valgte lysbildet. Velg ønsket lysbilde i miniatyrruten på venstre side av PowerPoint-programvinduet, og trykk deretter Ctrl + D hurtigtaster.
Ctrl + E. Tilpasse linjen eller valgt tekst til midten av lysbildet.
Ctrl + F Åpne Finn-vinduet.
Ctrl + H I lysbildefremvisningen skjuler du markøren eller aktiverte verktøy, for eksempel pennen eller markeringsverktøyet.
Ctrl + I 1.) I normalvisningen, kursiv uthevet tekst.
2.) I lysbildefremvisningen endrer du den normale markøren til markeringsverktøyet. Klikk og hold nede museknappen for å bruke markøren på skjermen.
Ctrl + J Juster eller fordel teksten jevnt over lysbildet.
Ctrl + K Sett inn en hyperkobling .
Ctrl + L. Juster linjen eller den valgte teksten til venstre side av lysbildet.
Ctrl + M Sett inn et nytt, tomt lysbilde etter det valgte lysbildet.
Ctrl + N Åpne et nytt, tomt skyvedekk i et annet PowerPoint-programvindu.
Ctrl + O Åpne dialogboks eller side for å velge en fil som skal åpnes.
Ctrl + P 1.) I normalvisningen åpner du Skrive ut side for å se forhåndsvisning av utskrift og skriv ut skyvedekket. Som Ctrl + Shift + F12.
2.) I lysbildefremvisningen endrer du den normale markøren til pennverktøyet. Klikk og hold nede museknappen for å bruke pennverktøyet og tegne på skjermen.
Ctrl + R Juster linjen eller den valgte teksten til høyre side av lysbildet.
Ctrl + S Lagre det åpne skyvedekket. Som Shift + F12.
Ctrl + T Åpne Font vindu, for å justere skriftstørrelse , stil og type. Som Ctrl + Shift + F.
Ctrl + U Understrek den valgte teksten.
Ctrl + V. Lim inn . Som Skift + Sett inn.
Ctrl + W Lukk det skyvedekket som er åpent.
Ctrl + X Kutte opp valgt tekst.
Ctrl + Y Gjør om den siste handlingen som ble utført.
Ctrl + Z Angre den siste handlingen utført.
Ctrl +] Øk skriftstørrelsen på valgt tekst. Som Ctrl + Shift +>.
Ctrl + likhetstegn Endre valgt tekst til abonnement .
Ctrl + [ Reduser skriftstørrelsen på den valgte teksten. Som Ctrl + Shift +<.
Ctrl + venstre pil Flytter markøren ett ord mot venstre.
Ctrl + høyre pil Flytter markøren ett ord mot høyre.
Ctrl + pil opp Flytter markøren til begynnelsen av linjen eller avsnitt .
Ctrl + pil ned Flytter markøren til slutten av avsnittet.
Ctrl + Del Sletter ordet til høyre for markøren.
Ctrl + tilbaketast Sletter ordet til venstre for markøren.
Ctrl + slutt Flytter markøren til slutten av lysbildet.
Ctrl + Hjem Flytter markøren til begynnelsen av lysbildet.
Ctrl + mellomrom Tilbakestill uthevet tekst til standard skriftstørrelse og type.
Ctrl + F1 Vis eller skjul Bånd .
Ctrl + F2 Åpne Skrive ut side for å se forhåndsvisning av utskrift og skriv ut skyvedekket. Som Ctrl + Shift + F12.
Ctrl + Venstre museknapp I lysbildefremvisningen aktiverer du laserpekeren.
Ctrl + Skift + F Åpne Skrift vindu, for å justere skriftstørrelse, stil og type. Som Ctrl + T .
Ctrl + Shift + Plus-tegn Endre valgt tekst til overskrift .
Ctrl + Skift +> Øker den valgte tekststørrelsen med én skriftstørrelse. Som Ctrl +].
Ctrl + Skift +< Reduserer den valgte tekststørrelsen med én skriftstørrelse. Som Ctrl + [.
Ctrl + Skift + F12 Åpner Skrive ut side for å se forhåndsvisning og skrive ut lysbildet. Som Ctrl + F2.
Ctrl + Skift + Tab Bytt mellom omrissruten og miniatyrruten.
Alt+Ctrl+F2 Åpne eksisterende skyvedekk.
F1 1.) Åpne hjelpemenyen i alle visninger unntatt lesevisning og lysbildefremvisning.
2.) I lysbildefremvisningen viser du en liste over snarveier for bruk i et lysbildefremvisning.
F4 Gjenta den siste handlingen.
F5 Vis lysbildefremvisningen for hele lysbildedekket.
F7 Stavekontroll og grammatikk sjekk valgt tekst eller lysbilde.
F12 Lagre som .
Skift + F3 Endre den valgte teksten stor bokstav eller små bokstaver , eller ha en stor bokstav i begynnelsen av hvert ord. Hvis ingen tekst er valgt, endres bare det første ordet etter markøren.
Skift + F5 Vis lysbildefremvisningen fra det valgte lysbildet.
Skift + F7 Kjører en Synonymordbok sjekk det valgte ordet.
Skift + F9 Vis eller skjul rutenettet på lysbildet.
Skift + F12 Lagre det åpne skyvedekket. Som Ctrl + S .
Skift + Sett inn Lim inn. Som Ctrl + V. .
Skift + Alt + D. Åpne Dato og tid vindu for å sette inn gjeldende dato, klokkeslett eller begge deler. Som Shift + Alt + T.
Skift + Alt + T. Åpne Dato og tid vindu for å sette inn gjeldende dato, klokkeslett eller begge deler. Som Shift + Alt + D.

Du kan også bruke musen til å utføre noen vanlige handlinger. Følgende avsnitt inneholder eksempler på musesnarveier.

Musesnarveier Beskrivelse
Klikk, hold og dra Velger tekst der du klikker og holder til punktet du drar og slipper.
Dobbeltklikk Hvis du dobbeltklikker på et ord, velger du hele ordet.
Dobbeltklikk Dobbeltklikk hvor som helst etter tekst på en linje angir a tabulatorstopp .
Trippel-klikk Velger linjen eller avsnitt av teksten der musen tredobles.
Ctrl + mushjul Zoomer inn og ut av lysbildet.