Bratte Matematikk

C

Computer ordbok definisjon for hva C betyr inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Drosje

Datordbokordboksdefinisjon av hva skapfilen betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Kabel

Datarordbokdefinisjon for hva kabel betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Kabelmodem

Datordiskorddefinisjon for hva kabelmodem betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Velg kabel

Datordiskorddefinisjon av hva kabelvalg betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Cache

Datordiskorddefinisjon for hva cache betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Kalkulator

Datarordbokdefinisjon for hva kalkulator betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

CamelCase

Datamaskinordboksdefinisjon for hva camelcase betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Kondensator

Datarordbokdefinisjon for hva kondensator betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Caps Lock

Datordiskorddefinisjon for hva Caps Lock betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Kortleser

Datordeksbokdefinisjon for hva kortleser betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Gjør ikke

Computer ordbok definisjon for hva caret betyr inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Bilspill

Datordeksbokdefinisjon for hva et bilspill, bilsimulator, kjørespill og racingspill betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Skift mellom store og små bokstaver

Datordbokordboksdefinisjon for hva store og små bokstaver betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Avslappet spill

Datamaskinordboksdefinisjon for hva uformelt spill betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Katt 5

Datordiskorddefinisjon for hva Cat 5 betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

DC

Datamaskinordboksdefinisjon av hva CC betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

CD

Datordbokdefinisjon for hva CD betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Produktnøkkel

Datordbokdefinisjon for hva en aktiveringskode, CD-nøkkel og produktnøkkel betyr med relaterte lenker, bilder, informasjon og vilkår.

Celeron

Datordiskorddefinisjon av hva Celeron betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.